Zákonné informácie o spoločnosti

LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.

Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava – centrála/kontaktná a korešpondenčná adresa tel.: 02 – 44645077, email: lkpump@lkpumpservice.sk

Pri skladoch 1, 940 64 Nové Zámky – pobočka/sklad/servisné stredisko tel.: 035 – 6406031, email: servis-nz@lkpumpservice.sk

Komárovská 56, Zemplínska Nová Ves, časť Zemplínsky Klečenov, 076 16  Úpor – pobočka/servisné stredisko tel.: 056 – 6798433, email: servis-zk@lkpumpservice.sk

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č. 9014/B. IČO: 31395830, IČ DPH: SK2020324515, Bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu: IBAN SK 72 1100 0000 0026 2602 1814