Inžinierske služby

Jednotlivé služby Vám v priebehu spolupráce nastavujeme priamo na mieru.

Kľúčové sú pre nás vo všetkých prípadoch tri základné parametre naších služieb:

Rýchlosť, Kvalita a Cena.

V tejto oblasti poskytujeme:

 • Revízie technickej dokumentácie
 • Koordinácia práce so subdodávateľmi strojných dodávok, stavebných a technologických prác
 • Vykonávanie kontrolných montáží, meraní, testov, skúšok
 • Kontrola montáže, technologický servis
 • Uvádzanie strojného zariadenia do prevádzky, kontrola skúšobného chodu, odbery vzoriek, merania, vykonanie zaškolenia obsluhy, garančné skúšky
 • Predanie stavby, technického celku investorovi
 • Ak nás poveríte inžinieringom, preberáme za Vás koordináciu týchto činností, vrátane zodpovednosti za ne

Vykonávame inžiniersku činnosť nasledovných dodávok a stavieb:

 • Čistiarne odpadových vôd
 • Úpravne vody
 • Vodovody a kanalizácie
 • Kanalizačné čerpacie stanice
 • Redukčné a vodomerné šachty
 • Vodovodné a kanalizačné prípojky