Pitná voda

Je zdrojom všetkého života na zemi, je najcennejšia zo všetkých prírodných zdrojov. Naša rozsiahla rada čerpadiel a čerpacích systémov spĺňa tie najvyššie štandardy pre bezpečnosť a hygienu.

Čerpadlá vodných zdrojov:

  • Čerpadlá do vrtov
  • Nasávacie a samonasávacie čerpadlá povrchových vôd

Čerpadlá pre úpravne pitnej vody:

  • Horizontálne
  • Vertikálne

Čerpadlá pro distribúciu pitnej vody:

  • Horizontálne
  • Vertikálne
  • Zostavy automatických tlakových staníc (ATS)