Priemysel

Ani v odvetví priemyslu sa nepostupuje inak, neustálym zdokonaľovaním čerpacích systémov s dôrazom na maximálnu spoľahlivosť, efektívnosť a úsporu nákladov spojených s prevádzkou. Dodávame čerpadlá pre chemický, petrochemický, potravinársky a farmaceutický priemysel.

Čerpadlá:

  • Horizontálne odstredivé v liatinovom alebo nerezovom prevedení.
  • Vertikálne odstredivé v liatinovom alebo nerezovom prevedení.
  • Vertikálne odstredivé v liatinovom alebo nerezovom prevedení.
  • Ponorné odstredivé čerpadlá pre čerpanie znečistenej vody.
  • Priemyselné automatické tlakové stanice s meničom frekvencie.
  • Ponorné nerezové viacstupňové do podzemných vrtov, studní a nadrží.
  • So vznetovým motorom Godwin.