Komplexný servis – servisná zmluva

Obmedzte svoje starosti na minimum. Využite náš komplexný servis. Získate sadu služieb skladajúce sa z auditu systému, preventívnych prehliadok,
predzásobenie náhradnými dielmi so zľavou.

Ako komplexný servis funguje?

  • Pripravíte zoznam všetkých strojov
  • Naši pracovníci spolu s Vami identifikujú, ktoré zariadenia sú pre Vašu prevádzku kľúčové.
  • U kľúčových zariadeniach spoločne naplánujeme servisné prehliadky
  • Servísní technici v priebehu prvej servisnej prehliadky zostavia zoznam kľúčových náhradných dielov
  • Súčasťou každej prehliadky je naplánovanie ďaľších krokov, ako je údržba, servisné zákroky, prípadne výmena Vášho zariadenia
  • Na základe výstupného protokolu o servisnej prehliadke a ďaľších údajov od Vás, naše technické oddelenie pripraví návrh optimalizácie prevádzky a s potenciálom možných úspor
  • Všetky sérvisné úkony sú zavedené do karty zariadenia. Na základe Vašich požiadavkov môže byť aj elektronická evidencia zariadenia
  • Prispôsobenie servisných zmlúv na mieru Vašim špecifikým požiadavkom je dobrý spôsob k dosiahnutiu úspor finančných prostriedkov.