Referencie

Čerpadlá

• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
• Slovnaft, a.s.
• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

Miešadlá

• ČOV Bratislava – Vrakuňa
• ČOV Bratislava – Petržalka
• ČOV Košice
• ČOV Žilina

Prevzdušňovanie

• ČOV Bratislava – Vrakuňa – 14 184 elementov
• ČOV Liptovský Mikuláš – 9 028 elementov
• ČOV Bratislava – Petržalka – 3 504 elementov
• ČOV Trebišov – 1 512 elementov

Dúchadlá

• Slovnaft, a.s.

Bioplynové stanice

• Bioplynová stanica Ladzany
• Bioplynová stanica Hontianske Moravce

Priemysel

• Slovnaft, a.s.
• MEAS Prog. s.r.o.
• Coca – Cola s.r.o.
• US Steel Košice, s.r.o.

Stavebníctvo a ťažba

• Hornonitrianske Bane, a.s.

Servis

• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
• Infra Services, a.s.
• Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
• Slovenský vodohospodársky podnik, a.s.
• Slovnaft Montáže a Opravy, a.s.
• US Steel Košice, s.r.o.