Audit systému

Šikovný spôsob úspor nákladov zvyšuje ziskovosť a znižuje dopady na životné prostredie. Audit systému Vám pomôže posúdiť celkovú náročnosť Vášho zariadenia a nájsť ďalšiu možnosť zníženia nákladov na energie a údržbu.

Minimalizuje Vaše náklady na životný cyklus zariadenia.

Z naších skúseností s auditmi čerpacích systémov vyplýva, že 30-50% spotrebovávanej energie môže byť v závislosti na požiadavkách na výkon čerpadla, ušetrené.

Čerpacie systémy sú často naddimenzované, ich parametre neodpovedajú stávajúcim požiadavkám a spotreba energie je preto celkom neúmerná.

Pri audite čerpadiel sa zameriame na množstvo, ktoré čerpadlo spracuje, kolísanie prietoku, spotrebu energie, tlak, teplotu, prevádzkový režim, vrátane spustenia/vypnutia čerpadla, ventilu a podobne.

Auditom zhodnotíme celkovú účinnosť Vášho čerpadla a na jeho základe navrhneme zmeny, ktoré je potrebné vykonať pre zlepšenie účinnosti, zníženie nákladov na celkový životný cyklus čerpadla.