Preventívna údržba

Preventívne prehliadky výrazne znižujú náklady na prevádzku, údržbu a následné investície do zariadení. Pri pravidelných prehliadkach a priebežnom servise klesnú servisné náklady zariadenia až na polovicu a ich životnosť sa predĺži o 20 – 30 % oproti stavu bez kvalitnej prevencie.

Hlavným dôvodom je predchádzanie veľkým opravám, kde napríklad pravidelným servisom ložísk a mechanických upchávok, je možné predísť náročnému prevíjaniu statora.

Pravidelná údržba umožňuje dosiahnuť ročnú úsporu 2 – 7 % na energii. Vďaka nášmu prístupu získate historickú databázu stavu opotrebovania Vašich zariadení, dostupnosť náhradných dielov v termínoch plánovaných opráv a konkrétnu predstavu o Vašej prevádzkových nákladoch pre plán opráv a údržby.

Pri preventívnej údržbe riešime najmä:

  • Mechanický stav stroja a káblov
  • Izolačný odpor motora
  • Monitorovacie príslušenstvo
  • Vnútorné ochrany stroja
  • Chod stroja
  • Hlučnosť chodu, vibrácie a teplota
  • Stav opotrebenia hydraulickej časti a stieracích krúžkov
  • Olejové náplne a statorový priestor