História

Prežite s nami najdôležitejšie míľniky na našej viac ako 25 ročnej ceste, na ktorej sme sa snažili nielen rásť, ale najmä zlepšovať naše služby a neustále rozširovať portfólio ponúkaných produktov.
 

Vydanie živnostenského listu Ladislav Kincl – PUMPSERVICE. V Prahe zakladáme sídlo spoločnosti a otvárame servisné stredisko pre Československo.

1990
 

Vzniká spoločnosť LK Pumpservice s.r.o. a preberá obchodné činnosti pôvodnej firmy.

1991
 

Rozširujeme portfólio o produkty značky Lowara a ako prvý v strednej a východnej Európe získavame autorizáciu servisu ITT Flygt.

1992
 

Získavame výhradné zastúpenie dúchadiel, kompresorov HV TURBO a aeračných systémov Sanitaire.

1993
 

Zakladáme obchodno technické oddelenie v Brne a pre užší kontakt so zákazníkmi v SR otvárame dcérsku spoločnosť LK Pumpservice Bratislava, s.r.o..

1995
 

Otvárame servisné stredisko v Bystrom na Vysočine.

1996
 

Sídlo firmy sa sťahuje do bývalého areálu ČKD na KOLBENOVEJ ulici vo Vysočanoch na Prahe 9. Dodávame pre Ústrednú čistiareň odpadových vôd v Prahe v tej dobe najväčšiu inštaláciu aeračného jemnobublinného systému Sanitaire v Európe.

1997
 

Zakladáme ďalšie servisné stredisko v Břeclavi a naše čerpadlá pomáhajú likvidovať následky rozsiahlych povodní.

2002
 

Zakladáme servisné strediská v Zemplínskom Klečenove pri Trebišove a v Nových Zámkoch na Slovensku a súčasne otvárame servisné stredisko v Tepliciach v ČR. Produkty rozširujeme o čerpadlá KOLMEKS a v rámci protipovodňových opatrení dodávame Prahe najväčšiu čerpaciu stanicu s najväčším prietokom v ČR. V SR prebiehajú dodávky protipovodňových čerpacích staníc na Zemplíne.

2005
 

Rozvoj na poli kvality završujeme získaním medzinárodne uznávaného štandardu noriem. Získavame certifikáty ISO 9001, 14001 a 18001.

2009
 

Vzniká naša sesterská spoločnosť LK Pumpservice – Services s.r.o. – Najväčší a najmodernejší servis čerpacej techniky v Českej republike.

2016
 

Stávame sa jedným z hlavných dodávateľov technológií na NVL V Holešoviciach v Prahe a protipovodňového projektu ZEMPASS na východnom Slovensku. Máme už 60 zamestnancov v ČR a 17 v SR. LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. získava certifikát SCC pre oblasť petrochémie.

2017