Bioplynové stanice

Vďaka vzrastajúcim cenám energií sa zvyšuje záujem o energie z obnoviteľných zdrojov. Preto v posledných rokoch vzrástol nielen počet bioplynových staníc, ale aj ich produkcia.

Čerpadlá:

  • Rad 3000 so samočistiacim obežným kolesom
  • Rad 3000 s rezacím obežným kolesom pre vláknité časti
  • Rad 3000 s vírivým obežným kolesom

Miešadlá:

  • Pomalybežné Flygt rady SR 4460
  • Kompaktné Flygt rady SR 4600