Kontakty

centrála/kontaktná a korešpondenčná adresa
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava

tel.: 02-446 450 77
email: lkpump@lkpumpservice.sk

pobočka/sklad/servisné stredisko západ
Pri skladoch 1, 940 64 Nové Zámky

tel.: 035-640 603 1
mob.: 0911-278 472
email: servis-nz@lkpumpservice.sk

pobočka/servisné stredisko východ
Komárovská 56, Zemplínsky Klečenov, 076 16 Úpor

tel.: 056-679 843 3
mob.: 0910-388 788
email: servis-zk@lkpumpservice.sk