Inštalácia a uvedenie do prevádzky

Zaisťujeme montáž a uvedenie do prevádzky strojov značiek Flygt, Lowara, KSB, HV-TURBO, Saer, Sanitaire, Dragflow a Kolmeks.

Inštaláciu a uvedenie do prevádzky prevádzajú kvalifikovaní servisní pracovníci a vďaka tomu spĺňa autorizovaný servis všetky Vaše požiadavky na rýchlosť, účinnosť a kvalitu prevedenia.

Preškolení odborní pracovníci Vám poskytnú kompletný servis, a to od pomoci pri spracovaní projektu, jeho realizácii, inštalácii strojov, ich uvedení do prevádzky, Vám umožní zjednodušiť správu, byť operatívnejší, a znižovať náklady.

Zamedzíte tak dodatočným nákladom, ktoré môžu vzniknúť pri neodbornej montáži.

Môžeme Vám poskytnúť široké skúsenosti v Českej a Slovenskej republike.

Náš servis je pripravený splniť Vaše požiadavky.