Originálne náhradné diely, logistika

Je preukázané, že používanie neoriginálnych náhradných dielov / kópií a univerzálnych náhradných dielov skracuje nielen životnosť zariadenia, ale predovšetkým nevyrieši podstatu problému, kvôli čomu k oprave muselo prísť.

Dochádza tým naviac k porušeniu záručnej podmienky, alebo sa poškodia ešte iné časti a taká oprava sa potom mnohonásobne predraží. Náklady zdanlivo lacnej opravy sa tak výrazne navýšia jej vynúteným opakovaním.

Diely a logistické služby, ktoré poskytujeme, Vám pomáhajú pripraviť sa a pružne reagovať na prípadné budúce servisné úkony.

Naši technickí pracovníci s Vami prekonzultujú, ktoré diely je vhodné držať na sklade, a ktoré budú pravdepodobne potrebné pri budúcom servise. Vďaka tomu budete mať náhradné diely k dispozícii v prípade potreby.

Môžete využiť výhod našich odborných znalostí k ich prípadnej oprave či inštalácii.

S logistickými službami LK Pumpservice dosiahnete väčšej operatívnosti a dlhšej doby prevádzkyschopnosti.

Budete mať istotu, že Vaše zásoby náhradných dielov zodpovedajú Vaším servisným požiadavkám, a že v prípade núdzovej situácie ich máte vždy k dispozícii.