Odpadová voda

Pri riešení odpadovej vody nestačia iba vhodné stroje. Je potrebné komplexné riešenie …

Naša spoločnosť dodáva čerpaciu a miešaciu techniku ​​do všetkých fáz procesu čistenia odpadovej vody:

  • Čerpacie stanice
  • Hrubé predčistenie
  • Usadzovacie nádrže
  • Aktivačné nádrže
  • Regeneračné nádrže
  • Dosazovacie nádrže
  • Kalové hospodárstvo