Poľnohospodárstvo

Živočíšna a rastlinná výroba vyžaduje pre poľnohospodárov spoľahlivé vybavenie, ktoré je schopné zvládnuť akékoľvek technologické problémy a to čo najefektívnejším spôsobom za prijateľnú cenu.

Čerpadlá:

  • Pre čerpanie hnojovice
  • Pre zavlažovanie
  • Ponorné odstredivé nerezová čerpadlá do vrtov

Miešadlá:

  • Pre miešanie hnojovice
  • Do uskladňovacích nádrží